Lớp 10Tài Nguyên

Soạn bài Đọc mở rộng theo thể loại: Cuộc tu bổ lại các giống vật Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn Soạn bài Đọc mở rộng theo thể loại: Cuộc tu bổ lại các giống vật SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo – chi tiết> giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung chính bài học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Bạn hãy đọc văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật vặt kiểm tra kĩ năng đọc hiểu thể loại thần thoại bằng cách điền thông tin vào bảng sau (làm vào vở):

Related Articles


Nội dung chính

Văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật lí giải một cách hài hước về đặc điểm của các loài vật trong tự nhiên thông qua tình huống đi tu bổ lại các giống vật của Ngọc Hoàng.

Tóm tắt

Bạn đang xem: Soạn bài Đọc mở rộng theo thể loại: Cuộc tu bổ lại các giống vật Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

     Ngọc Hoàng trước khi sáng tạo ra con người đã nặn ra vạn vật nhưng lúc sơ khởi còn thiếu nguyên liệu và do sự nóng vội nên có một số động vật vẫn chưa có cấu tạo hoàn chỉnh. Vì vậy, Ngọc Hoàng đã phái ba vị Thiên thần mang nguyên liệu xuống núi để thực hiện việc tu bổ, bù đắp cho những con vật mà cơ thể còn khiếm khuyết. Nghe tin, các con vật tìm đến nơi để xin những thứ mình cần, dần dần mọi nguyên liệu cũng vừa hết. Lúc này, con vịt và con chó đều thiếu một cẳng nên đến xin nhưng vì đã hết nguyên liệu nên Thiên thần từ chối. Sau một hồi chó và vịt nài nỉ, ngài quyết định tạm bẻ chân ghế chắp một chân cho con vịt và một chân sau bị thiếu cho con chó và dặn rằng khi ngủ chớ để cẳng xuống đất. Từ đó, hai giống vật này khi ngủ đều giơ một cẳng lên trên không.

     Tiếp đến, mấy loại chim khác cũng đến cùng lúc như chiền chiện, đỏ nách,… Do hồi đó, Ngọc Hoàng làm vội nên tất cả đều thiếu hai chân. Cuối cùng, một trong ba vị Thiên thần bẻ một nắm chân hương, gắn cho mỗi con một đôi làm chân cùng lời dặn chịu khó giữ gìn, khi nào muốn dùng hãy nhớm chân xuống đất xem vững không rồi hãy đậu. Từ đó, các loài chim vẫn giữ thói quen chới với ba lần để thử đặt chân trước khi đậu.

Câu 1

Bạn hãy đọc văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật và tự kiểm tra kĩ năng đọc hiểu thể loại thần thoại bằng cách điền thông tin vào bảng sau (làm vào vở):

Cuộc tu bổ lại các giống vật

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Tìm các yếu tố đáp ứng đúng theo những đặc điểm chính của truyện thần thoại.

Lời giải chi tiết:

 Những đặc điểm chính

 Nhận xét (kèm bằng chứng, nếu có)

 Nhân vật

Là vị thần, có sức mạnh và khả năng phi thường (nặn ra vạn vật) à Ngọc Hoàng, thiên thần.

Không gian

Không có địa điểm cụ thể, rõ ràng.

Thời gian

Thời gian cổ xưa, không rõ ràng “lúc sơ khởi”

Cốt truyện

Tập trung nói về quá trình hoàn thiện, tu bổ lại các giống vật của Ngọc Hoàng.

Nhận xét chung

Cuộc tu bổ lại các giống vật là một truyện thần thoại.

– Truyện đã giải thích quá trình tu bổ lại các giống vật, bù đắp những phần cơ thể còn thiếu để chúng có hình dạng giống ngày nay.

 

Câu 2

Truyện Cuộc tu bổ lại các giống vật có gì giống và khác với truyện Prô-mê-tê và loài người?

Phương pháp giải:

Đọc hai văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật Prô-mê-tê và loài người.

Lời giải chi tiết:

* Điểm giống nhau:

– Đều là truyện thần thoại.

– Đều nói về sự hình thành của các giống vật, con vật.

* Điểm khác nhau:

Prô-mê-tê và loài người

Cuộc tu bổ lại các giống vật

– Thần thoại Hy Lạp.

– Nói về quá trình tạo lập con người và thế giới muôn loài.

– Các con vật trong truyện được nặn ra từ đất và nước.

– Các con vật trong truyện được ban cho đặc ân, “vũ khí” riêng để tự bảo vệ mình.

– Thần thoại Việt Nam.

– Nói về quá trình tu bổ, hoàn thiện của con vật.

– Các con vật trong truyện được nặn ra từ nguyên liệu không cụ thể.

– Các con vật chưa được hoàn thiện, cần được tu bổ.

 

Câu 3

Bạn rút ra bài học gì về cách đọc thể loại thần thoại sau khi đọc truyện trên?

Phương pháp giải:

– Đọc văn bản.

– Rút ra bài học về cách đọc.

Lời giải chi tiết:

Bài học được rút ra về cách đọc thể loại thần thoại sau khi đọc truyện trên:

– Đọc với một thái độ tôn trọng.

– Đọc văn bản đi kèm với đọc chú thích để hiểu những từ ngữ khó.

– Đây là truyện thần thoại nên sẽ mang nhiều yếu tố và cách lí giải chứa nhiều sự tưởng tượng, hư cấu. Vì vậy, khi đọc không nên đưa ra sự đánh giá hay cái nhìn chủ quan mang tính hiện đại của mình đối với một thể loại văn học thời xưa.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

”Xem

Bạn hãy đọc văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật vặt kiểm tra kĩ năng đọc hiểu thể loại thần thoại bằng cách điền thông tin vào bảng sau (làm vào vở):


Nội dung chính

Văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật lí giải một cách hài hước về đặc điểm của các loài vật trong tự nhiên thông qua tình huống đi tu bổ lại các giống vật của Ngọc Hoàng.

Tóm tắt

     Ngọc Hoàng trước khi sáng tạo ra con người đã nặn ra vạn vật nhưng lúc sơ khởi còn thiếu nguyên liệu và do sự nóng vội nên có một số động vật vẫn chưa có cấu tạo hoàn chỉnh. Vì vậy, Ngọc Hoàng đã phái ba vị Thiên thần mang nguyên liệu xuống núi để thực hiện việc tu bổ, bù đắp cho những con vật mà cơ thể còn khiếm khuyết. Nghe tin, các con vật tìm đến nơi để xin những thứ mình cần, dần dần mọi nguyên liệu cũng vừa hết. Lúc này, con vịt và con chó đều thiếu một cẳng nên đến xin nhưng vì đã hết nguyên liệu nên Thiên thần từ chối. Sau một hồi chó và vịt nài nỉ, ngài quyết định tạm bẻ chân ghế chắp một chân cho con vịt và một chân sau bị thiếu cho con chó và dặn rằng khi ngủ chớ để cẳng xuống đất. Từ đó, hai giống vật này khi ngủ đều giơ một cẳng lên trên không.

     Tiếp đến, mấy loại chim khác cũng đến cùng lúc như chiền chiện, đỏ nách,… Do hồi đó, Ngọc Hoàng làm vội nên tất cả đều thiếu hai chân. Cuối cùng, một trong ba vị Thiên thần bẻ một nắm chân hương, gắn cho mỗi con một đôi làm chân cùng lời dặn chịu khó giữ gìn, khi nào muốn dùng hãy nhớm chân xuống đất xem vững không rồi hãy đậu. Từ đó, các loài chim vẫn giữ thói quen chới với ba lần để thử đặt chân trước khi đậu.

Câu 1

Bạn hãy đọc văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật và tự kiểm tra kĩ năng đọc hiểu thể loại thần thoại bằng cách điền thông tin vào bảng sau (làm vào vở):

Cuộc tu bổ lại các giống vật

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Tìm các yếu tố đáp ứng đúng theo những đặc điểm chính của truyện thần thoại.

Lời giải chi tiết:

 Những đặc điểm chính

 Nhận xét (kèm bằng chứng, nếu có)

 Nhân vật

Là vị thần, có sức mạnh và khả năng phi thường (nặn ra vạn vật) à Ngọc Hoàng, thiên thần.

Không gian

Không có địa điểm cụ thể, rõ ràng.

Thời gian

Thời gian cổ xưa, không rõ ràng “lúc sơ khởi”

Cốt truyện

Tập trung nói về quá trình hoàn thiện, tu bổ lại các giống vật của Ngọc Hoàng.

Nhận xét chung

Cuộc tu bổ lại các giống vật là một truyện thần thoại.

– Truyện đã giải thích quá trình tu bổ lại các giống vật, bù đắp những phần cơ thể còn thiếu để chúng có hình dạng giống ngày nay.

 

Câu 2

Truyện Cuộc tu bổ lại các giống vật có gì giống và khác với truyện Prô-mê-tê và loài người?

Phương pháp giải:

Đọc hai văn bản Cuộc tu bổ lại các giống vật Prô-mê-tê và loài người.

Lời giải chi tiết:

* Điểm giống nhau:

– Đều là truyện thần thoại.

– Đều nói về sự hình thành của các giống vật, con vật.

* Điểm khác nhau:

Prô-mê-tê và loài người

Cuộc tu bổ lại các giống vật

– Thần thoại Hy Lạp.

– Nói về quá trình tạo lập con người và thế giới muôn loài.

– Các con vật trong truyện được nặn ra từ đất và nước.

– Các con vật trong truyện được ban cho đặc ân, “vũ khí” riêng để tự bảo vệ mình.

– Thần thoại Việt Nam.

– Nói về quá trình tu bổ, hoàn thiện của con vật.

– Các con vật trong truyện được nặn ra từ nguyên liệu không cụ thể.

– Các con vật chưa được hoàn thiện, cần được tu bổ.

 

Câu 3

Bạn rút ra bài học gì về cách đọc thể loại thần thoại sau khi đọc truyện trên?

Phương pháp giải:

– Đọc văn bản.

– Rút ra bài học về cách đọc.

Lời giải chi tiết:

Bài học được rút ra về cách đọc thể loại thần thoại sau khi đọc truyện trên:

– Đọc với một thái độ tôn trọng.

– Đọc văn bản đi kèm với đọc chú thích để hiểu những từ ngữ khó.

– Đây là truyện thần thoại nên sẽ mang nhiều yếu tố và cách lí giải chứa nhiều sự tưởng tượng, hư cấu. Vì vậy, khi đọc không nên đưa ra sự đánh giá hay cái nhìn chủ quan mang tính hiện đại của mình đối với một thể loại văn học thời xưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.