Lớp 12Tài Nguyên

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) (chi tiết)- Soạn văn 12

Hướng dẫn Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) (chi tiết)> giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung chính bài học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) – Ngữ Văn 12 tập 1. Trả lời đầy đủ phần luyện tập

Related Articles


Câu 1

Bạn đang xem: Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) (chi tiết)- Soạn văn 12

Câu 1 (trang 44 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Chọn câu văn trong sáng trong những câu văn sau và phân tích sự trong sáng đó.

a) Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

b) Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

c) Việc xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

d) Chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể để xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

Lời giải chi tiết:

– Ở câu a không giữ được sự trong sáng của tiếng Việt bởi vì sử dụng thừa từ “đòi hỏi”, khiến câu không có chủ ngữ, vị ngữ

– Các câu b, c, d đều đảm bảo sự trong sáng tiếng Việt: đầy đủ thành phần câu, diễn đạt rõ ràng, trong sáng

Câu 2

Câu 2 (trang 45 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Hãy đọc lời quảng cáo trong SGK và cho biết từ nước ngoài nào không cần thiết sử dụng vì đã có từ tiếng việt có ý nghĩa sắc thái biểu cảm phù hợp với nội dung cần biểu đạt.

Lời giải chi tiết:

Từ nước ngoài không cần thiết là từ Valentine, có thể thay thế bằng từ Ngày lễ Tình yêu/ Ngày lễ Tình nhân.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

”Xem

Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) – Ngữ Văn 12 tập 1. Trả lời đầy đủ phần luyện tập


Câu 1

Câu 1 (trang 44 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Chọn câu văn trong sáng trong những câu văn sau và phân tích sự trong sáng đó.

a) Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

b) Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

c) Việc xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể.

d) Chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể để xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.

Lời giải chi tiết:

– Ở câu a không giữ được sự trong sáng của tiếng Việt bởi vì sử dụng thừa từ “đòi hỏi”, khiến câu không có chủ ngữ, vị ngữ

– Các câu b, c, d đều đảm bảo sự trong sáng tiếng Việt: đầy đủ thành phần câu, diễn đạt rõ ràng, trong sáng

Câu 2

Câu 2 (trang 45 SGK Ngữ văn 12 tập 1)

Hãy đọc lời quảng cáo trong SGK và cho biết từ nước ngoài nào không cần thiết sử dụng vì đã có từ tiếng việt có ý nghĩa sắc thái biểu cảm phù hợp với nội dung cần biểu đạt.

Lời giải chi tiết:

Từ nước ngoài không cần thiết là từ Valentine, có thể thay thế bằng từ Ngày lễ Tình yêu/ Ngày lễ Tình nhân.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.