Lớp 12Tài Nguyên

Soạn bài Luật thơ (chi tiết)- Soạn văn 12

Hướng dẫn Soạn bài Luật thơ (chi tiết)> giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung chính bài học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Related Articles

LUYỆN TẬP

Bạn đang xem: Soạn bài Luật thơ (chi tiết)- Soạn văn 12

Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật qua các ví dụ sau (SGK).

Lời giải chi tiết

a.  

Trống tráng thành lung lay bóng nguyệt

Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây

(Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm dịch)

b.  

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

(Cảnh khuya – Hồ Chí Minh)

Nhận xét:

– Về cách gieo vần:

+ 2 câu thơ thất ngôn (a): tiếng thứ 6 của dòng đầu hiệp vần với tiết thứ 5 của dòng sau.

+ Bài thơ thất ngôn bát cú tứ tuyệt Đường luật (b): gieo vần chân (xem các chữ in đậm)

– Về cách ngắt nhịp:

a. Trống tràng thành/ lung bay bóng nguyệt (3 – 4)

Khói Cam Tuyền/mờ mịt thứ mây (3-4)

Tiếng suối trong/ như tiếng hát xa (3 – 4)

Trăng lồng cổ thụ/ bóng lồng hoa (4-3)

Cảnh khuya như vẽ/ người chưa ngủ (4-3)

Chưa ngủ/ vì lo/ nỗi nước nhà (2-2-3)

– Về hài thanh:

Trống tràng thành Hung bay bóng nguyệt

T B B B B T Tv

Khói Cam Tuyền/ mờ mịt thứ mây

T B B B Tv T B

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

T T B B T T Bv

Trăng lồng cổ thụ/ bóng lồng hoa

B B T T T B Bv

Cảnh khuya như vẽ/ người chưa ngủ

T B B T B B T

Chưa ngủvì lo/ nỗi nước nhà

B T B B T T Bv

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

”Xem

LUYỆN TẬP

Phân biệt cách gieo vần, ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường luật qua các ví dụ sau (SGK).

Lời giải chi tiết

a.  

Trống tráng thành lung lay bóng nguyệt

Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây

(Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm dịch)

b.  

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa

Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

(Cảnh khuya – Hồ Chí Minh)

Nhận xét:

– Về cách gieo vần:

+ 2 câu thơ thất ngôn (a): tiếng thứ 6 của dòng đầu hiệp vần với tiết thứ 5 của dòng sau.

+ Bài thơ thất ngôn bát cú tứ tuyệt Đường luật (b): gieo vần chân (xem các chữ in đậm)

– Về cách ngắt nhịp:

a. Trống tràng thành/ lung bay bóng nguyệt (3 – 4)

Khói Cam Tuyền/mờ mịt thứ mây (3-4)

Tiếng suối trong/ như tiếng hát xa (3 – 4)

Trăng lồng cổ thụ/ bóng lồng hoa (4-3)

Cảnh khuya như vẽ/ người chưa ngủ (4-3)

Chưa ngủ/ vì lo/ nỗi nước nhà (2-2-3)

– Về hài thanh:

Trống tràng thành Hung bay bóng nguyệt

T B B B B T Tv

Khói Cam Tuyền/ mờ mịt thứ mây

T B B B Tv T B

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

T T B B T T Bv

Trăng lồng cổ thụ/ bóng lồng hoa

B B T T T B Bv

Cảnh khuya như vẽ/ người chưa ngủ

T B B T B B T

Chưa ngủvì lo/ nỗi nước nhà

B T B B T T Bv

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.