Lớp 11Tài Nguyên

Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt (chi tiết)- Soạn văn 11

Hướng dẫn Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt (chi tiết)> giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung chính bài học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Related Articles

Đề bài: Viết tiểu sử tóm tắt giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (thành phố).

Bạn đang xem: Soạn bài Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt (chi tiết)- Soạn văn 11

Lời giải chi tiết

1. Mục đích viết tiểu sử tóm tắt: Giới thiệu sơ yếu lý lịch, trình độ, khả năng và những kết quả đã đạt được của người được giới thiệu.

2. Nội dung của bản tiểu sử tóm tắt:

   Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn và chính trị, nơi công tác và chức vụ đảm nhận, các khả năng và những thành tích đã đạt được,…

3. Viết bản tóm tắt theo kết cấu sau:

– Giới thiệu khái quát ứng cử viên: Họ tên, ngày tháng năm sinh, học vấn, trình độ chính trị, nơi sinh sống và công tác.

– Các năng lực và kết quả học tập, công tác của người được giới thiệu,…

– Đánh giá, nhận xét chung về năng lực, uy tín và khả năng của người được giới thiệu ứng với những yêu cầu của Ban chấp hành Hội.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

”Xem

Đề bài: Viết tiểu sử tóm tắt giới thiệu một đoàn viên ưu tú tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên của tỉnh (thành phố).

Lời giải chi tiết

1. Mục đích viết tiểu sử tóm tắt: Giới thiệu sơ yếu lý lịch, trình độ, khả năng và những kết quả đã đạt được của người được giới thiệu.

2. Nội dung của bản tiểu sử tóm tắt:

   Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn và chính trị, nơi công tác và chức vụ đảm nhận, các khả năng và những thành tích đã đạt được,…

3. Viết bản tóm tắt theo kết cấu sau:

– Giới thiệu khái quát ứng cử viên: Họ tên, ngày tháng năm sinh, học vấn, trình độ chính trị, nơi sinh sống và công tác.

– Các năng lực và kết quả học tập, công tác của người được giới thiệu,…

– Đánh giá, nhận xét chung về năng lực, uy tín và khả năng của người được giới thiệu ứng với những yêu cầu của Ban chấp hành Hội.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.