Lớp 10Tài Nguyên

Soạn bài Nói và nghe Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn Soạn bài Nói và nghe Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau SGK Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo – chi tiết> giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung chính bài học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau

Related Articles


Nói

– Vạch ra giấy các ý chính sẽ nói trong bài thảo luận

Bạn đang xem: Soạn bài Nói và nghe Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau Ngữ Văn 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

– Có thể kết hợp với hình ảnh phù hợp với bài nói.

– Phân thứ tự các bạn sẽ trình bày.

Nghe

Bước 1: Chuẩn bị nghe

– Tìm hiểu về các kiến thức liên quan đến truyện kể sẽ được nghe.

– Chuẩn bị giấy, bút để ghi chép.

Bước 2: Lắng nghe và ghi chép

– Tập trung lắng nghe bài đánh giá.

– Ghi chép ngay những thắc mắc, những câu hỏi muốn trao đổi với người nói về bài đánh giá.

Bước 3: Trao đổi, nhận xét, đánh giá

– Gửi lời cảm ơn trước khi muốn trao đổi với người nói.

– Đưa ra những lời nhận xét, thắc mặc, trao đổi của mình với người nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và thái độ tôn trọng.

– Chú ý: không nên quá áp đặt quan điểm cá nhân, cái nhìn chủ quan của mình lên bài đánh giá của người nói.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

”Xem

Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau


Nói

– Vạch ra giấy các ý chính sẽ nói trong bài thảo luận

– Có thể kết hợp với hình ảnh phù hợp với bài nói.

– Phân thứ tự các bạn sẽ trình bày.

Nghe

Bước 1: Chuẩn bị nghe

– Tìm hiểu về các kiến thức liên quan đến truyện kể sẽ được nghe.

– Chuẩn bị giấy, bút để ghi chép.

Bước 2: Lắng nghe và ghi chép

– Tập trung lắng nghe bài đánh giá.

– Ghi chép ngay những thắc mắc, những câu hỏi muốn trao đổi với người nói về bài đánh giá.

Bước 3: Trao đổi, nhận xét, đánh giá

– Gửi lời cảm ơn trước khi muốn trao đổi với người nói.

– Đưa ra những lời nhận xét, thắc mặc, trao đổi của mình với người nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng và thái độ tôn trọng.

– Chú ý: không nên quá áp đặt quan điểm cá nhân, cái nhìn chủ quan của mình lên bài đánh giá của người nói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.