Lớp 10Tài Nguyên

Soạn bài Tự đánh giá trang 82 Ngữ Văn 10 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn Soạn bài Tự đánh giá trang 82 SGK Ngữ Văn 10 tập 2 Cánh Diều – chi tiết> giúp học sinh dễ dàng nắm được nội dung chính bài học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Theo văn bản trên, một tác phẩm văn học được xem là hấp dẫn khi tác phẩm ấy khiến cho người đọc:

Related Articles


Câu 1

Theo văn bản trên, một tác phẩm văn học được xem là hấp dẫn khi tác phẩm ấy khiến cho người đọc:

Bạn đang xem: Soạn bài Tự đánh giá trang 82 Ngữ Văn 10 tập 2 Cánh Diều

A. Mải mê đọc và quên hết những gì đang diễn ra

B. Thích thú đi tìm “phép mầu” kì diệu của văn học

C. Thấy sống dậy cả một thế giới đã lùi sâu vào dĩ vãng

D. Cùng sống với thế giới do nhà văn sáng tạo ra

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đọc kĩ yêu cầu đề bài đưa ra.

– Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Dựa vào câu văn “Tác phẩm văn học có sức hấp dẫn làm cho người đọc nhập vào cái thế giới do nhà văn sáng tạo ra”

Đáp án: D

Câu 2

Chiêm nghiệm của Nguyễn Đình Thi về “bừng thức tỉnh, tự nhận thấy rõ tâm hồn mình, thực sự tìm thấy mình” khi đến với văn học cho biết điều gì?

A. Vai trò của nhà văn đối với nghệ thuật

B. Sứ mệnh của văn hoá nghệ thuật

C. Chức năng, giá trị của văn hoá nghệ thuật

D. Khả năng thanh lọc tâm hồn của văn học

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đọc kĩ yêu cầu đề bài đưa ra.

– Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Đọc kĩ câu chiêm nghiệm của Nguyễn Đình Thi có thể thấy rằng, chỉ khi văn học có khả năng thanh lọc tâm hồn thì con người ta mới trở nên bừng tỉnh và nhìn nhận rõ ràng về chính bản thân.

Đáp án: D

Câu 3

Hãy sắp xếp lại các ý sau cho đúng với trình tự: luận điểm, các lí lẽ, dẫn chứng mà tác giả đã trình bày ở phần 2:

A. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển.

B. Xin lấy một ví dụ, những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia.

C. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố.

D. Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích.

E. Rồi sau đó, ta mới có thể dùng tư duy lô gích để giải thích.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đọc kĩ yêu cầu đề bài đưa ra.

– Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Dựa vào đoạn văn phần 2 để sắp xếp.

Thứ tự sắp xếp là: D – A – C – E – B.

Câu 4

Nhận xét nào nêu đúng và đầy đủ những đặc điểm chung về ngôn từ trong các câu văn sau?

“Sự khô mòn của tình yêu thương, sự quen cho những cái không tốt, không đúng, không đẹp, sự lười biếng suy nghĩ, sự tính toán cho mình – những cái đó làm cho con mắt người ta thường ngày mờ đi ít nhiều.”.

“Trong tình yêu thắm thiết của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, trong tiếng rên xiết điên dại của vua Lia, trong ngọn lửa ghen ngày càng bùng cháy của Ô-then-lô, có một cái gì làm cho chúng tôi hăng say và phấn khởi.”

A. Giàu nhịp điệu và tính tượng trưng

B. Giàu nhịp điệu, hình ảnh và cảm xúc

C. Ngôn từ giàu hình ảnh, cảm xúc và cô đọng

D. Ngôn từ giàu hình ảnh và ý nghĩa biểu tượng

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đọc kĩ yêu cầu đề bài đưa ra.

– Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Đoạn văn được nêu trong câu hỏi đề cập đầy đủ các đặc điểm chung của ngôn từ trong văn học (nhịp điệu, hình ảnh, cảm xúc).

Đáp án: B

Câu 5

Phương án nào cho thấy đặc điểm của giọng điệu nghị luận trong đoạn văn sau?

“Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố. Rồi sau đó, ta mới có thể dùng tư duy lô gích để giải thích. Xin lấy một ví dụ…”.

A. Độc thoại nhẹ nhàng để chia sẻ thông tin

B. Mạnh mẽ, sôi nổi để tranh luận về quan điểm

C. Khuyên răn để thuyết phục nhẹ nhàng

D. Đối thoại, trao đổi nhằm thuyết phục

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đọc kĩ yêu cầu đề bài đưa ra.

– Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Đoạn văn trên là một lời độc thoại nhằm chia sẻ thông tin về những tác động thẩm mĩ.

Đáp án: A

Câu 6

Ghép các lí lẽ, dẫn chứng ở cột B cho phù hợp với luận điểm ở cột A:

Hình ảnh (trang 85, SGK Ngữ văn 10, tập hai)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ những nội dung có trong hai cột.

Lời giải chi tiết:

Câu 7

Chỉ ra câu văn cho biết quan điểm của tác giả về sự sáng tạo nghệ thuật trong văn bản trên.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đánh dấu câu văn cho biết quan điểm của tác giả về sự sáng tạo nghệ thuật trong văn bản trên.

Lời giải chi tiết:

Câu văn cho biết quan điểm của tác giả về sự sáng tạo nghệ thuật trong văn bản trên là: “Sự sáng tạo trong văn học nghệ thuật gần giống với sự sáng tạo ra sự sống.”

Câu 8

Em hiểu ý kiến sau như thế nào: “Những vấn đề của tác phẩm nêu lên biến thành những vấn đề của chính người đọc tự đặt ra với mình mà suy nghĩ”?

Phương pháp giải:

Nêu cách hiểu của bản thân.

Lời giải chi tiết:

     Em hiểu ý kiến: “Những vấn đề của tác phẩm nêu lên biến thành những vấn đề của chính người đọc tự đặt ra với mình mà suy nghĩ” như sau: Khi văn học có sức hấp dẫn làm cho người đọc hòa nhập vào cái thế giới do nhà văn sáng tạo, cùng sống với những nhân vật tưởng tượng như người thực thì những vấn đề của tác phẩm, vấn đề của nhân vật trong tác phẩm khiến người đọc tưởng như đó là vấn đề của chính mình ngoài đời.

Câu 9

Theo em, tác giả muốn làm sáng tỏ luận điểm gì khi đưa ra ví dụ về “những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia”?

Phương pháp giải:

Nêu quan điểm của bản thân.

Lời giải chi tiết:

     Theo em, tác giả muốn làm sáng tỏ luận điểm khi đưa ra ví dụ về “những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia” rằng: Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển.

Câu 10

Vì sao nói: Tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho con người như “bừng thức tỉnh”?

Phương pháp giải:

Nêu quan điểm của bản thân.

Lời giải chi tiết:

     Nói tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho con người như “bừng thức tỉnh” vì: những phẩm chất của con người, những suy nghĩ, tình cảm khát vọng cao đẹp đã bị cuộc sống vùi dập, mờ đi nên những tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho tất cả được trỗi dậy; con người từ đó “bừng thức tỉnh”.

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

”Xem

Theo văn bản trên, một tác phẩm văn học được xem là hấp dẫn khi tác phẩm ấy khiến cho người đọc:


Câu 1

Theo văn bản trên, một tác phẩm văn học được xem là hấp dẫn khi tác phẩm ấy khiến cho người đọc:

A. Mải mê đọc và quên hết những gì đang diễn ra

B. Thích thú đi tìm “phép mầu” kì diệu của văn học

C. Thấy sống dậy cả một thế giới đã lùi sâu vào dĩ vãng

D. Cùng sống với thế giới do nhà văn sáng tạo ra

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đọc kĩ yêu cầu đề bài đưa ra.

– Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Dựa vào câu văn “Tác phẩm văn học có sức hấp dẫn làm cho người đọc nhập vào cái thế giới do nhà văn sáng tạo ra”

Đáp án: D

Câu 2

Chiêm nghiệm của Nguyễn Đình Thi về “bừng thức tỉnh, tự nhận thấy rõ tâm hồn mình, thực sự tìm thấy mình” khi đến với văn học cho biết điều gì?

A. Vai trò của nhà văn đối với nghệ thuật

B. Sứ mệnh của văn hoá nghệ thuật

C. Chức năng, giá trị của văn hoá nghệ thuật

D. Khả năng thanh lọc tâm hồn của văn học

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đọc kĩ yêu cầu đề bài đưa ra.

– Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Đọc kĩ câu chiêm nghiệm của Nguyễn Đình Thi có thể thấy rằng, chỉ khi văn học có khả năng thanh lọc tâm hồn thì con người ta mới trở nên bừng tỉnh và nhìn nhận rõ ràng về chính bản thân.

Đáp án: D

Câu 3

Hãy sắp xếp lại các ý sau cho đúng với trình tự: luận điểm, các lí lẽ, dẫn chứng mà tác giả đã trình bày ở phần 2:

A. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển.

B. Xin lấy một ví dụ, những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia.

C. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố.

D. Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích.

E. Rồi sau đó, ta mới có thể dùng tư duy lô gích để giải thích.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đọc kĩ yêu cầu đề bài đưa ra.

– Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Dựa vào đoạn văn phần 2 để sắp xếp.

Thứ tự sắp xếp là: D – A – C – E – B.

Câu 4

Nhận xét nào nêu đúng và đầy đủ những đặc điểm chung về ngôn từ trong các câu văn sau?

“Sự khô mòn của tình yêu thương, sự quen cho những cái không tốt, không đúng, không đẹp, sự lười biếng suy nghĩ, sự tính toán cho mình – những cái đó làm cho con mắt người ta thường ngày mờ đi ít nhiều.”.

“Trong tình yêu thắm thiết của Rô-mê-ô và Giu-li-ét, trong tiếng rên xiết điên dại của vua Lia, trong ngọn lửa ghen ngày càng bùng cháy của Ô-then-lô, có một cái gì làm cho chúng tôi hăng say và phấn khởi.”

A. Giàu nhịp điệu và tính tượng trưng

B. Giàu nhịp điệu, hình ảnh và cảm xúc

C. Ngôn từ giàu hình ảnh, cảm xúc và cô đọng

D. Ngôn từ giàu hình ảnh và ý nghĩa biểu tượng

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đọc kĩ yêu cầu đề bài đưa ra.

– Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Đoạn văn được nêu trong câu hỏi đề cập đầy đủ các đặc điểm chung của ngôn từ trong văn học (nhịp điệu, hình ảnh, cảm xúc).

Đáp án: B

Câu 5

Phương án nào cho thấy đặc điểm của giọng điệu nghị luận trong đoạn văn sau?

“Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển. Thường là trực tiếp, gần như bằng trực giác và bằng liên tưởng rất linh hoạt, chịu sự quy định của rất nhiều yếu tố. Rồi sau đó, ta mới có thể dùng tư duy lô gích để giải thích. Xin lấy một ví dụ…”.

A. Độc thoại nhẹ nhàng để chia sẻ thông tin

B. Mạnh mẽ, sôi nổi để tranh luận về quan điểm

C. Khuyên răn để thuyết phục nhẹ nhàng

D. Đối thoại, trao đổi nhằm thuyết phục

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đọc kĩ yêu cầu đề bài đưa ra.

– Lựa chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Đoạn văn trên là một lời độc thoại nhằm chia sẻ thông tin về những tác động thẩm mĩ.

Đáp án: A

Câu 6

Ghép các lí lẽ, dẫn chứng ở cột B cho phù hợp với luận điểm ở cột A:

Hình ảnh (trang 85, SGK Ngữ văn 10, tập hai)

Phương pháp giải:

Đọc kĩ những nội dung có trong hai cột.

Lời giải chi tiết:

Câu 7

Chỉ ra câu văn cho biết quan điểm của tác giả về sự sáng tạo nghệ thuật trong văn bản trên.

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ văn bản.

– Đánh dấu câu văn cho biết quan điểm của tác giả về sự sáng tạo nghệ thuật trong văn bản trên.

Lời giải chi tiết:

Câu văn cho biết quan điểm của tác giả về sự sáng tạo nghệ thuật trong văn bản trên là: “Sự sáng tạo trong văn học nghệ thuật gần giống với sự sáng tạo ra sự sống.”

Câu 8

Em hiểu ý kiến sau như thế nào: “Những vấn đề của tác phẩm nêu lên biến thành những vấn đề của chính người đọc tự đặt ra với mình mà suy nghĩ”?

Phương pháp giải:

Nêu cách hiểu của bản thân.

Lời giải chi tiết:

     Em hiểu ý kiến: “Những vấn đề của tác phẩm nêu lên biến thành những vấn đề của chính người đọc tự đặt ra với mình mà suy nghĩ” như sau: Khi văn học có sức hấp dẫn làm cho người đọc hòa nhập vào cái thế giới do nhà văn sáng tạo, cùng sống với những nhân vật tưởng tượng như người thực thì những vấn đề của tác phẩm, vấn đề của nhân vật trong tác phẩm khiến người đọc tưởng như đó là vấn đề của chính mình ngoài đời.

Câu 9

Theo em, tác giả muốn làm sáng tỏ luận điểm gì khi đưa ra ví dụ về “những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia”?

Phương pháp giải:

Nêu quan điểm của bản thân.

Lời giải chi tiết:

     Theo em, tác giả muốn làm sáng tỏ luận điểm khi đưa ra ví dụ về “những suy nghĩ của Ta-go khi đọc Sếch-xpia” rằng: Không nên nghĩ rằng tác động của tác phẩm cũng như sự liên hệ của người đọc bao giờ cũng phải thông qua con đường lô gích. Tác động thẩm mĩ có đặc điểm và quy luật riêng rất uyển chuyển.

Câu 10

Vì sao nói: Tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho con người như “bừng thức tỉnh”?

Phương pháp giải:

Nêu quan điểm của bản thân.

Lời giải chi tiết:

     Nói tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho con người như “bừng thức tỉnh” vì: những phẩm chất của con người, những suy nghĩ, tình cảm khát vọng cao đẹp đã bị cuộc sống vùi dập, mờ đi nên những tác phẩm văn học tốt sẽ có tác dụng làm cho tất cả được trỗi dậy; con người từ đó “bừng thức tỉnh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.