Lớp 12Tài Nguyên

Tác giả Nguyễn Khải

Tìm hiểu tác giả Nguyễn Khải gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.


1. Tiểu sử

– Nguyễn Khải (1930 – 2008), tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, ông sinh ra tại Hà Nội.

– Trong kháng chiến chống Pháp ông gia nhập quân đội.

Bạn đang xem: Tác giả Nguyễn Khải

– Năm 1950 ông bắt đầu viết văn.

– Năm 1975 ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống.

– Năm 1988 ông rời quân đội về làm việc tại Hội nhà văn Việt Nam.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

     Ông sáng tác nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự, kịch,… Các tác phẩm tiêu biểu như: Xung đột, Mùa lạc, Một người Hà Nội, Thượng Đế thì cười,…..

b. Phong cách nghệ thuật

    Có khả năng phát hiện vấn đề, khả năng phân tích tâm lý nhân vật, giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm.

3. Vị trí và tầm ảnh hưởng

– Nguyễn Khải là cây bút văn xuôi nổi bật nửa cuối thế kỉ XX ở nước ta.

– Trong suốt sự nghiệp, Nguyễn Khải đã nhận nhiều giải thưởng văn học như: Giải thưởng Văn nghệ Việt Nam (1951-1952), Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1982), Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (2000), Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (đợt II – 2000) và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng…

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Tác giả Nguyễn Khải

Tìm hiểu tác giả Nguyễn Khải gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.


1. Tiểu sử

– Nguyễn Khải (1930 – 2008), tên thật là Nguyễn Mạnh Khải, ông sinh ra tại Hà Nội.

– Trong kháng chiến chống Pháp ông gia nhập quân đội.

– Năm 1950 ông bắt đầu viết văn.

– Năm 1975 ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống.

– Năm 1988 ông rời quân đội về làm việc tại Hội nhà văn Việt Nam.

2. Sự nghiệp văn học

a. Tác phẩm chính

     Ông sáng tác nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự, kịch,… Các tác phẩm tiêu biểu như: Xung đột, Mùa lạc, Một người Hà Nội, Thượng Đế thì cười,…..

b. Phong cách nghệ thuật

    Có khả năng phát hiện vấn đề, khả năng phân tích tâm lý nhân vật, giọng văn đôn hậu, trầm lắng, chiêm nghiệm.

3. Vị trí và tầm ảnh hưởng

– Nguyễn Khải là cây bút văn xuôi nổi bật nửa cuối thế kỉ XX ở nước ta.

– Trong suốt sự nghiệp, Nguyễn Khải đã nhận nhiều giải thưởng văn học như: Giải thưởng Văn nghệ Việt Nam (1951-1952), Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1982), Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (2000), Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (đợt II – 2000) và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng…

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *