Lớp 12Tài Nguyên

Tác giả Quang Dũng

Tìm hiểu tác giả Quang Dũng gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.


1. Tiểu sử 

– Quang Dũng (1921 – 1988)

– Tên khai sinh là Bùi Đình Diệm.

Bạn đang xem: Tác giả Quang Dũng

– Quê quán: làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

– Là thế hệ thơ tài năng, trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp.

– Ông là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc.

2. Sự nghiệp sáng tác

a. Phong cách sáng tác

– Một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa.

b. Tác phẩm chính

– Mây đầu ô (thơ, 1986)

– Thơ văn Quang Dũng (tuyển thơ văn, 1988)

Sơ đồ tư duy – Tác giả Quang Dũng

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Tác giả Quang Dũng

Tìm hiểu tác giả Quang Dũng gồm các nội dung tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách văn học và đóng góp cho nền văn học.


1. Tiểu sử 

– Quang Dũng (1921 – 1988)

– Tên khai sinh là Bùi Đình Diệm.

– Quê quán: làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

– Là thế hệ thơ tài năng, trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp.

– Ông là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh, soạn nhạc.

2. Sự nghiệp sáng tác

a. Phong cách sáng tác

– Một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa.

b. Tác phẩm chính

– Mây đầu ô (thơ, 1986)

– Thơ văn Quang Dũng (tuyển thơ văn, 1988)

Sơ đồ tư duy – Tác giả Quang Dũng

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close