Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12

Cho hàm số: \(\displaystyle y = {{2 – x} \over {x – 1}}\) (H.16) có đồ thị (C).

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12

Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm \(M(x; y) \in (C)\) tới đường thẳng \(y =  – 1\) khi \(|x|\; \to  + \infty \)

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ điểm \(M(x; y) \in (C)\)  tới đường thẳng \(y =  – 1\) khi \(|x|\; \to  + \infty \) dần tiến về 0.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12

Cho hàm số: \(\displaystyle y = {{2 – x} \over {x – 1}}\) (H.16) có đồ thị (C).

Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm \(M(x; y) \in (C)\) tới đường thẳng \(y =  – 1\) khi \(|x|\; \to  + \infty \)

Lời giải chi tiết

Khoảng cách từ điểm \(M(x; y) \in (C)\)  tới đường thẳng \(y =  – 1\) khi \(|x|\; \to  + \infty \) dần tiến về 0.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.