Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12

Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12

Lời giải chi tiết

Một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay: cái nón, lọ hoa, cái cốc (không quai), cái bát, chậu cây, …

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12

Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay.

Lời giải chi tiết

Một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay: cái nón, lọ hoa, cái cốc (không quai), cái bát, chậu cây, …

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.