Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12

Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số \(y = \cos x\) trên đoạn \(\displaystyle \left[ {{{ – \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\) và các hàm số \(\displaystyle y = \left| x \right|\) trên khoảng \(\displaystyle \left( { – \infty ; + \infty } \right)\).

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Trên khoảng K: đồ thị hàm số đi lên (từ trái sang phải) thì hàm số đồng biến trên K.

– Trên khoảng K: đồ thị hàm số đi xuống (từ trái sang phải) thì hàm số nghịch biến trên K.

Lời giải chi tiết

– Hàm số \(y = \cos x\) trên đoạn \(\displaystyle \left[ {{{ – \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\)

Các khoảng tăng: \(\displaystyle \left( {{{ – \pi } \over 2};\,0} \right);\,\left( {\pi ;\,{{3\pi } \over 2}} \right)\)

Các khoảng giảm: \(\displaystyle \left( {0;\pi } \right)\).

– Hàm số \(\displaystyle y = \left| x \right|\) trên khoảng \(\displaystyle \left( { – \infty ; + \infty } \right)\)

Khoảng tăng: \(\displaystyle \left( {0, + \infty } \right)\)

Khoảng giảm \(\displaystyle \left( { – \infty ,0} \right)\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12

Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số \(y = \cos x\) trên đoạn \(\displaystyle \left[ {{{ – \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\) và các hàm số \(\displaystyle y = \left| x \right|\) trên khoảng \(\displaystyle \left( { – \infty ; + \infty } \right)\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Trên khoảng K: đồ thị hàm số đi lên (từ trái sang phải) thì hàm số đồng biến trên K.

– Trên khoảng K: đồ thị hàm số đi xuống (từ trái sang phải) thì hàm số nghịch biến trên K.

Lời giải chi tiết

– Hàm số \(y = \cos x\) trên đoạn \(\displaystyle \left[ {{{ – \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\)

Các khoảng tăng: \(\displaystyle \left( {{{ – \pi } \over 2};\,0} \right);\,\left( {\pi ;\,{{3\pi } \over 2}} \right)\)

Các khoảng giảm: \(\displaystyle \left( {0;\pi } \right)\).

– Hàm số \(\displaystyle y = \left| x \right|\) trên khoảng \(\displaystyle \left( { – \infty ; + \infty } \right)\)

Khoảng tăng: \(\displaystyle \left( {0, + \infty } \right)\)

Khoảng giảm \(\displaystyle \left( { – \infty ,0} \right)\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.