Lớp 11Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11

Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11

Lời giải chi tiết

Không có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11

Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?

Lời giải chi tiết

Không có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.