Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 12

Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được một nửa hình tròn bán kính R. Hỏi hình nón đó có bán kính r của đường tròn đáy và góc ở đỉnh của hình nón bằng bao nhiêu ?

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 12

Lời giải chi tiết

Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được một nửa hình tròn bán kính R

⇒ đường sinh có độ dài bằng R và chu vi đường tròn đáy (bán kính r) bằng nửa chu vi đường tròn bán kính R.

Chu vi đường tròn đáy hình nón chính là nửa chu vi đường tròn bán kính \(R\) nên \(2\pi r = \dfrac{1}{2}.2\pi R \Leftrightarrow r = \dfrac{R}{2}\)

Ta có: \(\displaystyle \sin \widehat {{A_1}} = {r \over l} = {r \over R} = {1 \over 2} \Rightarrow \widehat {{A_1}} = {30^0}\)

Suy ra, góc ở đỉnh hình chóp: \(\widehat A = 2\widehat {{A_1}} = {2.30^0} = {60^0}\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 12

Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được một nửa hình tròn bán kính R. Hỏi hình nón đó có bán kính r của đường tròn đáy và góc ở đỉnh của hình nón bằng bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

Cắt mặt xung quanh của một hình nón tròn xoay dọc theo một đường sinh rồi trải ra trên mặt phẳng ta được một nửa hình tròn bán kính R

⇒ đường sinh có độ dài bằng R và chu vi đường tròn đáy (bán kính r) bằng nửa chu vi đường tròn bán kính R.

Chu vi đường tròn đáy hình nón chính là nửa chu vi đường tròn bán kính \(R\) nên \(2\pi r = \dfrac{1}{2}.2\pi R \Leftrightarrow r = \dfrac{R}{2}\)

Ta có: \(\displaystyle \sin \widehat {{A_1}} = {r \over l} = {r \over R} = {1 \over 2} \Rightarrow \widehat {{A_1}} = {30^0}\)

Suy ra, góc ở đỉnh hình chóp: \(\widehat A = 2\widehat {{A_1}} = {2.30^0} = {60^0}\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.