Lớp 11Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy so sánh các giá trị sinx và sin(-x), cosx và cos(-x).

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Phương pháp giải – Xem chi tiết

B1: Vẽ hai góc \(x\) và \(-x\) trên đường tròn lượng giác.

B2: xác định \(sin(x), sin (-x), cos (x) \) và \(cos(-x)\) trên đường tròn lượng giác

B3: so sánh và rút ra KL.

Lời giải chi tiết

 

\( sin⁡ x = -sin⁡(-x) \)

\( cos⁡x = cos⁡(-x)\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 2 trang 6 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy so sánh các giá trị sinx và sin(-x), cosx và cos(-x).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

B1: Vẽ hai góc \(x\) và \(-x\) trên đường tròn lượng giác.

B2: xác định \(sin(x), sin (-x), cos (x) \) và \(cos(-x)\) trên đường tròn lượng giác

B3: so sánh và rút ra KL.

Lời giải chi tiết

 

\( sin⁡ x = -sin⁡(-x) \)

\( cos⁡x = cos⁡(-x)\)

 Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.