Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12

Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không….


Related Articles

a) Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không 

\(y = -2x + 1;\)

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12

\(y = \dfrac {x{{(x – 3)}^2}} 3\,\,\,(H.8)\)

b) Nêu mối quan hệ giữa sự tồn tại cực trị và dấu của đạo hàm.

LG a

Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không 

\(y = -2x + 1;\)

\(y = \dfrac {x{{(x – 3)}^2}} 3\,\,\,(H.8)\)

Phương pháp giải:

Quan sát đồ thị, tìm điểm cực trị ( cực đại: điểm mà tại đó hàm số chuyển từ đồng biến sang nghịch biến, cực tiểu: ngược lại)

Lời giải chi tiết:

Hàm số \(y = -2x + 1\) không có cực trị.

Hàm số \(y =  \dfrac {x{{(x – 3)}^2}} 3\) đạt cực đại tại \(x = 1\) và đạt cực tiểu tại \(x = 3.\)

LG b

Nêu mối quan hệ giữa sự tồn tại cực trị và dấu của đạo hàm.

Lời giải chi tiết:

Nếu hàm số có cực trị thì dấu của đạo hàm bên trái và bên phải điểm cực trị sẽ khác nhau.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12

Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không….


a) Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không 

\(y = -2x + 1;\)

\(y = \dfrac {x{{(x – 3)}^2}} 3\,\,\,(H.8)\)

b) Nêu mối quan hệ giữa sự tồn tại cực trị và dấu của đạo hàm.

LG a

Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không 

\(y = -2x + 1;\)

\(y = \dfrac {x{{(x – 3)}^2}} 3\,\,\,(H.8)\)

Phương pháp giải:

Quan sát đồ thị, tìm điểm cực trị ( cực đại: điểm mà tại đó hàm số chuyển từ đồng biến sang nghịch biến, cực tiểu: ngược lại)

Lời giải chi tiết:

Hàm số \(y = -2x + 1\) không có cực trị.

Hàm số \(y =  \dfrac {x{{(x – 3)}^2}} 3\) đạt cực đại tại \(x = 1\) và đạt cực tiểu tại \(x = 3.\)

LG b

Nêu mối quan hệ giữa sự tồn tại cực trị và dấu của đạo hàm.

Lời giải chi tiết:

Nếu hàm số có cực trị thì dấu của đạo hàm bên trái và bên phải điểm cực trị sẽ khác nhau.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.