Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Khẳng định ngược lại với định lí trên có đúng không ? Nói cách khác, nếu hàm số đồng biến (nghịch biến) trên \(K\) thì đạo hàm của nó có nhất thiết phải dương (âm) trên đó hay không ?

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Lời giải chi tiết

Xét hàm số \(y = x^3\) có đạo hàm \(y’ = 3x^2 ≥ 0\) với mọi số thực \(x\) và hàm số đồng biến trên toàn bộ \(\mathbb R\) (quan sát đồ thị).

Vậy nếu hàm số đồng biến (nghịch biến) trên \(K\) thì đạo hàm của nó không nhất thiết phải dương (âm) trên đó.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Khẳng định ngược lại với định lí trên có đúng không ? Nói cách khác, nếu hàm số đồng biến (nghịch biến) trên \(K\) thì đạo hàm của nó có nhất thiết phải dương (âm) trên đó hay không ?

Lời giải chi tiết

Xét hàm số \(y = x^3\) có đạo hàm \(y’ = 3x^2 ≥ 0\) với mọi số thực \(x\) và hàm số đồng biến trên toàn bộ \(\mathbb R\) (quan sát đồ thị).

Vậy nếu hàm số đồng biến (nghịch biến) trên \(K\) thì đạo hàm của nó không nhất thiết phải dương (âm) trên đó.

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.