Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 3 trang 81 SGK Giải tích 12

Tính \(x\), biết: \({\log _3}x = \dfrac 1 4.\)

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 3 trang 81 SGK Giải tích 12

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa logarit \({\log _a}x = n \Leftrightarrow x = {a^n}\)

Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa logarit ta có: \(x = {3^{{1 \over 4}}}\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 3 trang 81 SGK Giải tích 12

Tính \(x\), biết: \({\log _3}x = \dfrac 1 4.\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa logarit \({\log _a}x = n \Leftrightarrow x = {a^n}\)

Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa logarit ta có: \(x = {3^{{1 \over 4}}}\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close