Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 4 trang 77 SGK Giải tích 12

Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36. 

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 4 trang 77 SGK Giải tích 12

Lời giải chi tiết

Đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36 đối xứng nhau qua đường thẳng \(y = x.\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

 

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 4 trang 77 SGK Giải tích 12

Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36. 

Lời giải chi tiết

Đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36 đối xứng nhau qua đường thẳng \(y = x.\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close