Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 4 trang 82 SGK Giải tích 12

Cho phương trình: \({\log _3}x + {\log _9}x = 6\)

Related Articles

Hãy đưa các logarit ở vế trái về cùng cơ số.

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 4 trang 82 SGK Giải tích 12

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết \({\log _{{a^n}}}b = \dfrac{1}{n}{\log _a}b\)

Lời giải chi tiết

\({\log _9}x = {\log _{3^2}}x = \dfrac{1}{2}{\log _3}x\)

Vậy phương trình đã cho tương đương với phương trình:

\({\log _3}x + \dfrac{1}{2}.{\log _3}x = 6\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 4 trang 82 SGK Giải tích 12

Cho phương trình: \({\log _3}x + {\log _9}x = 6\)

Hãy đưa các logarit ở vế trái về cùng cơ số.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng lý thuyết \({\log _{{a^n}}}b = \dfrac{1}{n}{\log _a}b\)

Lời giải chi tiết

\({\log _9}x = {\log _{3^2}}x = \dfrac{1}{2}{\log _3}x\)

Vậy phương trình đã cho tương đương với phương trình:

\({\log _3}x + \dfrac{1}{2}.{\log _3}x = 6\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close