Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số: \(f(x) = \,x({x^2} – 3)\)

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12

Lời giải chi tiết

1. TXĐ: \(D = \mathbb R\)

2. \(f\left( x \right) = 3{x^2}-3\). Cho \(f\left( x \right) = 0{\rm{ }} \Leftrightarrow {\rm{ }}x = 1\) hoặc \(x = -1.\)

3. Ta có bảng biến thiên:

Hàm số đạt cực đại tại \(x = -1\) và giá trị cực đại là \(2\)

Hàm số đạt cực tiểu tại \(x = 1\) và giá trị cực tiểu là \(-2.\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số: \(f(x) = \,x({x^2} – 3)\)

Lời giải chi tiết

1. TXĐ: \(D = \mathbb R\)

2. \(f\left( x \right) = 3{x^2}-3\). Cho \(f\left( x \right) = 0{\rm{ }} \Leftrightarrow {\rm{ }}x = 1\) hoặc \(x = -1.\)

3. Ta có bảng biến thiên:

Hàm số đạt cực đại tại \(x = -1\) và giá trị cực đại là \(2\)

Hàm số đạt cực tiểu tại \(x = 1\) và giá trị cực tiểu là \(-2.\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close