Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12

Lấy một ví dụ về hàm số dạng \(y = a{x^4} + b{x^2}\; + c\) sao cho phương trình \(y’ = 0\) chỉ có một nghiệm.

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12

Lời giải chi tiết

Ví dụ hàm số \(y = {x^4}\)

Có đạo hàm \(y’ = 4x^3\)

Cho \(y’ = 0\) thì \(x = 0.\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12

Lấy một ví dụ về hàm số dạng \(y = a{x^4} + b{x^2}\; + c\) sao cho phương trình \(y’ = 0\) chỉ có một nghiệm.

Lời giải chi tiết

Ví dụ hàm số \(y = {x^4}\)

Có đạo hàm \(y’ = 4x^3\)

Cho \(y’ = 0\) thì \(x = 0.\)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close