Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 5 trang 83 SGK Giải tích 12

Giải phương trình: \({({\log _2}x)^2} – 3{\log _2}x + 2 = 0\) bằng cách đặt ẩn phụ \(t = {\log _2}x\).

Related Articles

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 5 trang 83 SGK Giải tích 12

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Thay  \(t = {\log _2}x\) vào phương trình đưa về phương trình ẩn \(t\).

– Giải phương trình tìm \(t\) và suy ra \(x\).

Lời giải chi tiết

Với \(t = {\log _2}x\). Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

\(\eqalign{
& {t^2} – 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = 1 \hfill \cr
t = 2 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{\log _2}x = 1 \hfill \cr
{\log _2}x = 2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 2 \hfill \cr
x = 4 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 5 trang 83 SGK Giải tích 12

Giải phương trình: \({({\log _2}x)^2} – 3{\log _2}x + 2 = 0\) bằng cách đặt ẩn phụ \(t = {\log _2}x\).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Thay  \(t = {\log _2}x\) vào phương trình đưa về phương trình ẩn \(t\).

– Giải phương trình tìm \(t\) và suy ra \(x\).

Lời giải chi tiết

Với \(t = {\log _2}x\). Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

\(\eqalign{
& {t^2} – 3t + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = 1 \hfill \cr
t = 2 \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{\log _2}x = 1 \hfill \cr
{\log _2}x = 2 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
x = 2 \hfill \cr
x = 4 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close