Lớp 11Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:…


Giải các phương trình sau:

LG a

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11

cotx = 1

Lời giải chi tiết:

cot⁡ x = 1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ ({pi  over 4}) ⇔ x = ({pi  over 4}) + kπ, k ∈ Z

LG b

cotx = -1;

Lời giải chi tiết:

cot⁡ x = -1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ ( (- {pi  over 4})) ⇔ x = ( – {pi  over 4}) + kπ,k ∈ Z

LG c

cotx = 0.

Lời giải chi tiết:

cot⁡ x = 0 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ ({pi  over 2})⇔ x = ({pi  over 2}) + kπ, k ∈ Z

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:…


Giải các phương trình sau:

LG a

cotx = 1

Lời giải chi tiết:

cot⁡ x = 1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ ({pi  over 4}) ⇔ x = ({pi  over 4}) + kπ, k ∈ Z

LG b

cotx = -1;

Lời giải chi tiết:

cot⁡ x = -1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ ( (- {pi  over 4})) ⇔ x = ( – {pi  over 4}) + kπ,k ∈ Z

LG c

cotx = 0.

Lời giải chi tiết:

cot⁡ x = 0 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ ({pi  over 2})⇔ x = ({pi  over 2}) + kπ, k ∈ Z

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close