Lớp 12Tài Nguyên

Trả lời câu hỏi 6 trang 42 SGK Giải tích 12

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số

Related Articles

\(y = x^2 + 2x – 3 \)

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 6 trang 42 SGK Giải tích 12

\(y = -x^2 – x + 2\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cho hai đồ thị hàm số \(y=f(x)\) và \(y=g(x)\)

Hoành độ giao điểm \(x_0\) là nghiệm của pt \(f(x)=g(x)\)

Thay \(x_0\) tìm được vào \(f(x)\) hoặc \(g(x)\) để được tung độ.

Lời giải chi tiết

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

\( x^2 + 2x – 3 = -x^2 – x + 2\)

\( ⇔ 2x^2+ 3x – 5 = 0 \)

\(⇔ x = 1\) hoặc \(x = \dfrac {-5} 2.\)

Với \(x = 1\) thì \(y = 0\).

Với \(x = \dfrac {-5} 2\) thì \(y =\dfrac {-7} 4\)

Vậy tọa độ giao điểm là \((1, 0)\) và \(({\dfrac {-5} 2, \dfrac {-7} 4})\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học Tập

Xem thêm Trả lời câu hỏi 6 trang 42 SGK Giải tích 12

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số

\(y = x^2 + 2x – 3 \)

\(y = -x^2 – x + 2\)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Cho hai đồ thị hàm số \(y=f(x)\) và \(y=g(x)\)

Hoành độ giao điểm \(x_0\) là nghiệm của pt \(f(x)=g(x)\)

Thay \(x_0\) tìm được vào \(f(x)\) hoặc \(g(x)\) để được tung độ.

Lời giải chi tiết

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

\( x^2 + 2x – 3 = -x^2 – x + 2\)

\( ⇔ 2x^2+ 3x – 5 = 0 \)

\(⇔ x = 1\) hoặc \(x = \dfrac {-5} 2.\)

Với \(x = 1\) thì \(y = 0\).

Với \(x = \dfrac {-5} 2\) thì \(y =\dfrac {-7} 4\)

Vậy tọa độ giao điểm là \((1, 0)\) và \(({\dfrac {-5} 2, \dfrac {-7} 4})\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close